History

www.straumoy.com

Welcome to our site for the Straumøy hollyday house.

 

Historie

Huset her på Straumøy var opprinnelig en skole, bygget i 1895. Skolen ble lagt ned på 1960 tallet. Vi overtok bygning og eiendom i 2008, da så huset sånn ut:

 

 

Vi satte senhøstes 2008 i gang et stort restaureringsarbeid, og i dag er det bare tømmerveggene som står igjen av den originale bygningen. Delen hvor kjøkkenet er, er et nytt påbygg, hvor den ene veggen er den originale ytterveggen.

Bygningen stod ferdig restaurert våren 2011, og sommeren 2011 var vår første utleiesesong.